Redo för nästa steg i chefskarriären? 8 tips för att nå dit.

1. Var villig att ta dig an nya utmaningar med entusiasm. Hårt arbete lönar sig när det gäller rekrytering till högre chefspositioner. De som är villiga att ta sig an nya ansvarsområden, särskilt de som ingen annan är beredd att ta, kommer att synliggöra sig själva och sitt ledarskap. Det är viktigt att vara energisk, proaktiv och entusiastisk.

2. Var beredd att förflytta dig i sidled. Idag förväntas chefer på den högsta nivån kunna visa upp ett brett spektrum av kunskapsområden, från ekonomi till strategi. Om din nuvarande roll eller karriärväg inte har gjort det möjligt för dig att utveckla eller visa ett stort antal kunskapsområden, i flera olika miljöer, kan det vara värt att överväga ett karriärsteg i sidled innan du försöker ta steget upp till en högre nivå. Mindre roller, som innebär nya färdigheter på ditt cv, kan också leda till större möjligheter. Tänk på den stora bilden när du väljer ditt nästa steg.

3. Positionera dig själv för bra timing. Om du vill stanna i din nuvarande organisation är det viktigt att kritiskt bedöma sannolikheten för att en position som den du är ute efter faktiskt blir tillgänglig. Var realistisk med dina framtida karriärmöjligheter och överväg dina alternativ om timingen inte ser ut att vara till din fördel.

Trust rekrytering så tar du nästa steg i chefskarriären.png

4. Se till att kunna visa din inverkan. Att kunna påvisa effekten du haft i nuvarande och tidigare organisationer kan vara avgörande för att säkra din framtida roll. Se till att ha fakta och siffror som visar hur du förbättrat din organisation och hur du har kunnat uppnå höga resultat under press.

5. Var beredd att fatta tuffa beslut. När du går in i en ledarroll på den högsta nivån förväntas du ta svåra beslut, under press, som inte alltid är populära. Samtidigt som du ska behålla teamets tillit och förtroende.

6. Förstå vikten av att matcha organisationens kultur. Cheferna på den högsta nivån ska sätta tonen för hela organisationen, så om du inte är i synk med företagets kultur är det osannolikt att du kommer att väljas för kommande c-nivå-positioner.

7. Tala om vad det är du vill. Transparens är nyckeln till att komma med på listan. Utan stöd från de som sitter på toppen är det betydligt svårare att ta steget till den högsta nivån. Berätta om dina ambitioner för att få tillit och stöd. Var öppen med vad det är du vill!

8. Säkerställ din synlighet. Du kan till exempel fylla i dina uppgifter i Trusts kompetensbank så säkerställer du att du är synlig när ett passande uppdrag dyker upp.

Innehållet är framtaget med hjälp av AESC - Association of Executive Search and Leadership Consultants där Trust är ett av medlemsföretagen.