Vilken är din ledarstil? Gör detta quiz!

Detta 3 minuters quiz i Adizes ledarroller innebär en bedömning av hur din profil ser ut i en modell av fyra skilda, men lika viktiga ledarroller. Adizes hävdar att ingen chef har alla de egenskaper som krävs för ett framgångsrikt ledarskap. I stället krävs en företagsledning med en blandning av kompletterande roller. Betydelsen av varje roll bestäms i Adizes PAEI-modell av situationsfaktorer, såsom organisationstyp, organisationens storlek, extern miljö och organisationens utvecklingsgrad. Ditt quiz-resultat kan också användas som ett verktyg för reflektion. Genom att ta reda på vilken av de fyra stilarna som passar dig bäst kan du öka din självmedvetenhet och förståelse för dina styrkor och svagheter. Testet visar inga absoluta sanningar, det är en självskattning som innebär att du bedömer dig själv utifrån Adizes modell.

Resultatet räknas ut och visas i rutan ovan.
Du tolkar sedan ditt resultat med hjälp av beskrivningarna nedan.

ledarskap trust ledarstil quiz.jpg

1. Produceraren

”Vad är det vi behöver göra?”

Den typiska produceraren
- Får saker och ting gjorda
- Är ofta upptagen
- Lever i nuet
- Arbetar hårt och har hård självdisciplin
- "Tänk att tiden aldrig räcker till"
- Snabb i besluten, handlar först, tänker sedan
- Uppskattar budbärare samt resultat
- Kommer först och går sist
- Tycker inte om möten
- Tycker administration är tidsspillan, hjulen ska rulla 
- Motsätter sig förändringar om de inte ger snabba resultat

quiz ledarskap.jpg

2. Administratören

”Hur ska vi göra det?”

Den typiska administratören är
- Strukturerad och gillar ordning och reda 
- Omsorgsfull
- Analystisk
- Konservativt lagd
- "Nu följer vi inte reglerna och ramarna som är uppsatta" 
- Uppskattar lydnad och disciplin
- Man kan ställa klockan när han/hon kommer och går
- Allt är välplanerat
- Gillar administration och vill sätta saker i system
- Ser fler hot än möjligheter
- Ogillar förändringar, de kan gå ut över rutinerna

entreprenör quiz.jpg

 3. Entreprenören

”När ska vi göra det och varför?”

Den typiska entreprenören är
- Kreativ
- Aktiv
- Skapar
- Genomför
- Entusiastisk
- Ser fler möjligheter än hot
- "Det händer för lite på företaget, de arbetar med fel saker”
- Spontan och impulsiv i besluten
- Vill vara populär
- Uppskattar de som ser ut att jobba
- Kommer och går som han/hon vill
- Ogillar administration
- Gillar förändringar, helst sina egna

teamwork ledarskap quiz.jpg

4. Integreraren

”Vem ska göra det?”

Den typiska integreraren
- Kompromissar
- Samordnar 
- Känslig
- Smidig
- Förstående
- "Vi kommer inte så bra överens som vi borde på företaget"
- Beslutar endast om gruppen är överens
- Uppskattar de som är fogliga
- Kommer och går på bestämda tider
- Ogillar administration som inte sätter individen främst
- Gillar förändringar om det är väl accepterat

Ingen chef har alla de egenskaper som krävs för ett framgångsrikt ledarskap. I stället krävs en företagsledning med en blandning av kompletterande roller”

Vad tror du? Kan du se de fyra föredragna ledarstilarna i din organisation? Känner du igen våra exempel eller har du fler förslag? Dela gärna med dig av erfarenheter och framgångsfaktorer i kommentarsfältet nedan!

Om du gillade detta innehåll kan du anmäla dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev för att få veckans bästa artiklar om ledarskap varje söndag. Du hittar oss även på LinkedIn och Facebook.