Så tar du reda på ditt personliga varumärke

Allt du gör, hur du gör det, till och med det du väljer att inte göra, formar ditt personliga varumärke. Ditt personliga varumärke är inte den du är - det är den uppfattning som andra har av dig. Och det baseras på det värde du levererar till dem.

”Your brand is what people say about you when you’re not in the room”
-
Jeff Bezos, Amazons grundareAtt forma sitt personliga varumärke kan vara en utmanande process. Det kräver att vi tittar inåt och frågar oss själva vem vi är, men även vilka ledare vi strävar efter att vara. Två stora frågor att besvara.

Ett effektivt sätt att kartlägga och utveckla ditt personliga varumärke är att först ta reda på ditt professionella rykte. Analysen av ditt professionella rykte görs genom intervjuer med personer som sett dig “in action”. Deras beskrivningar ger en samlad bild av hur ditt professionella rykte ser ut idag. Med det som grund kan du reflektera över din personliga mission, ditt varför och den ledare du vill vara. Och kontrollera att de två beskrivningarna stämmer överens.

Du kan inte helt och hållet styra vilken uppfattning andra människor har om dig, men du kan definitivt påverka den. Så vad vill du vara känd för? Vad står du för? Vad är det som är så speciellt med dig?

linkedin-sales-navigator-402853-unsplash.jpg

Detta är personligt varumärke:

Autenticitet
Värde och värderingar
Klarhet
Passion
Leverans
Rykte
Drivkrafter
Syfte
Trovärdighet
Tillit
Styrkor

Detta är inte personligt varumärke:

Konkurrens
Ego
Exponering
Popularitet
Publicitet
Narcissism

För mer information om Trusts karriärplanering och hur du kan ta reda på ditt professionella rykte klicka här .