7 anledningar till att framgångsrika organisationer använder sig av Executive Search

För att de bästa kandidaterna vet sitt värde.
Konkurrensen om kvalificerade ledare är hård och de bästa kandidaterna kan befinna sig var som helst. Executive Search konsulter känner till terrängen. De har tillgång till topp-kandidaterna men också den kunskap som krävs för att hjälpa sina kunder att identifiera, attrahera och behålla ledare. Det nätverk av talanger som Executive Search konsulter har tillgång till är ofta betydligt bredare, mer exklusivt och av högre kvalitet än det nätverk du själv har tillgång till. 

För att försäkra sig om objektivitet i rekryteringsprocessen.
Search konsulter har ofta erfarenhet från rekryteringar inom många olika branscher, marknader och positioner. Uppgiften utförs av någon som är opartisk, som kan sätta sig in i din organisations behov och samtidigt behålla ett utanpå-perspektiv.

För att hitta och attrahera kandidater med ett mångfaldsperspektiv.
Enligt Leaders 2020 studien som genomförts av SAP och Oxford Economics är mångfald fortfarande ett problem när det kommer till ledande befattningshavare och bolagsstyrelser. Executive Search konsulter genomför objektiva bedömningar på alla kandidater. Genom att anlita en professionell rekryteringskonsult undviker du eventuella omedvetna fördomar som kan finnas internt.

För att konfidentialitet kan ha stor betydelse.
Det finns tillfällen där konfidentialitet och sekretess är av största vikt. Genom att outsourca rekryteringen kan du lita på att processen genomförs diskret men har fortfarande full kontroll och insyn.

För att kunskap och erfarenhet från olika branscher, marknader och befattningar ger ett mervärde.
Executive search konsulter vet vad som händer på arbetsmarknaden i allmänhet och i synnerhet kundens bransch. Omvärldsbevakning och kunskap om ledarskapets villkor gör att de ofta hittar kandidater där ingen annan letar. De vet vad de bästa kandidaterna gör och vad de bästa företagen gör. Information som alla företag vill ha tillgång till, får du tillgång till när du samarbetar med en bra partner.  

För att genom personbedömning kunna förutsäga framgång.
Flera kandidater kan besitta de färdigheter som krävs på pappret, men en Executive Search konsult kan, med hjälp av beprövade verktyg och metoder för personbedömning, förutspå vilken kandidat som har störst potential för långsiktig framgång.

För att det kostar att välja fel.
En internationell undersökning som genomfördes av analysföretaget Future Foundation beräknade att felrekryteringar i Sverige kostar drygt 13 miljarder kronor för företag och organisationer varje år. Riskerna förknippade med en misslyckad chefsrekrytering kan vara katastrofala. De direkta kostnaderna kan vara ersättning och inverkan på försäljning eller marknadsställning. De indirekta kostnaderna kan vara av ännu större betydelse, som negativ inverkan på organisations-, marknads- och kundförtroende. Det är aldrig hållbart för organisationen att rekrytera fel person till en chefsposition.


"Vad kostar det att välja fel?"


Känner du dig osäker på om din intuition stämmer vid en rekrytering och skulle vilja få det bekräftat? Ta hjälp för att inte välja fel. Trust genomför personbedömningar när organisationen själva valt att rekrytera till en befattning. Förutom att få en bättre bild av personen ni skall anställa och deras främsta styrkor och utvecklingspotential, får ni ett gediget underlag på hur ni bäst leder er medarbetare.

Står du inför en ny rekrytering? Våra Executive Search konsulter hjälper dig att hitta den du verkligen behöver.

rekrytera+chef+med+executive+search-min.jpg