Varför bra ledare får andra att känna sig trygga

Det är lätt att rusa in i höstens måsten såhär efter en sommarledighet. Gör inte det. Ge dig själv tid för reflektion och eftertanke. En bok att guida dig kan vara Simon Sineks "Leaders Eat Last". Till dig som vill känna att ditt arbete spelar roll. Och inspirera andra att känna samma sak.

Kloka ord från boken:

Ledare är de som hoppar med huvudet först in i det okända.

De lägger sina egna intressen åt sidan för att skydda oss eller föra oss in i framtiden.

Ledare skulle snabbt offra det som är deras för att rädda det som är vårt. De skulle aldrig offra det som är vårt för att rädda det som är deras.

Det är det här det innebär att vara ledare - att välja att gå längst fram mot det okända.

Och när vi litar på att de kommer att hålla oss i säkerhet, kommer vi marschera bakom dem och jobba outtröttligt för att se deras visioner komma till liv. Och med stolthet kalla oss själva deras anhängare.

bra ledarskap.jpg
bli en bra ledare.jpg

Om dina handlingar inspirerar andra att drömma mer, lära sig mer, göra mer och bli mer, då är du en ledare. Men ledarskapet behöver ständigt omprövas och nyskapas.

- Varför är du ledare?

- Vilken ledare vill du vara?