En hyllad förbundskaptens ledarskap

Tydlighet, delaktighet, prestigelöshet och utvärdering. Så beskrivs framgångsfaktorerna i Janne Anderssons ledarskap av Susanne Meckbach, doktor i idrottsvetenskap och ledarskap. Men vad betyder de fyra orden och hur kan vi inspireras av dem i vardagen?

Tydlighet
Är du tydlig med vad du förväntar dig av din omgivning? 
Är du lika tydlig med vad de kan förvänta sig av dig?

Självinsikt härrör från klarhet och tydlighet och ansvaret att vara tydlig ligger på dig som ledare. Det enkla sättet att öka sin tydlighet är att ta ett kvitto på hur den andra uppfattat situationen eller konversationen. Att ställa frågan ”Hur har du uppfattat det här?” 

Susanne Meckbach menar att Janne Andersson pratar samma språk utåt, mot media, som inåt, mot laget. Det finns en tydlighet mot såväl medarbetare som spelare. Alla ska veta sin roll och det ska inte finnas några tveksamheter.
 

Delaktighet
Hur utspridd är delaktigheten och tilliten där du befinner dig?
Vem skulle du kunna ge ett större förtroende till?
Vem skulle du kunna be om ett större förtroende från?

Delaktighet är ett begrepp som, precis som tydlighet, lyfts fram i boken ”100 svenska ledare berättar” som en av 7 gemensamma insikter hos framgångsrika svenska ledare. 

Janne bjuder in spelare att diskutera taktik inför svåra matcher eftersom ledaren varken kan eller ska veta bäst i alla lägen. Den verkliga hävstången kommer när man byggt ett team som har både frågorna och svaren. Och en miljö som genomsyras av tillit och respekt för varandras olika perspektiv. 
 

Prestigelöshet
Vågar du be om hjälp?
Är du trygg i din roll som ledare?

Att bror duktig är en evig looser, det är sedan gammalt. Det finns alltid någon som är bättre än dig eller ser en sak ur ett annat perspektiv. Denna någon borde vara din mentor, ditt bollplank eller på annat sätt en del av ditt nätverk.

”I min värld finns inte prestige” säger Janne, som under alla sina år som tränare har tagit hjälp av rådgivare och öppnat upp för andras synpunkter. Allt för att resultatet ska bli så bra som möjligt.


Utvärdering
Vad kan du lära av dina framgångar och motgångar?
När tar du dig tid för reflektion?

Janne har ett utvecklande tankesätt och tar sig tid för reflektion mellan varje match. ”För mig är fotboll att man får ta en match och sedan får man utvärdera den och sedan ta nästa. Tittar man för långt fram så tappar man det som är här”.

Att utvärdera och utveckla är en ständig process i rollen som förbundskapten men också som ledare i andra sammanhang och verksamheter. Förutsatt att vi tar oss tid för reflektion, så finns det ett lärande i allt.
 

”För mig är fotboll att man får ta en match och sedan får man utvärdera den och sedan ta nästa. Tittar man för långt fram så tappar man det som är här”.


För att förstå de olika stegen och den gruppdynamiska process som är involverad för att skapa högpresterande team använder vi på Trust oss av en processmodell. Ta del av vår "Team Performance Model" genom att klicka här.