Vilken är din konfliktstil?

Oundvikligt eller onödigt - vad är din syn på konflikter och vilken är din konfliktstil?

Personer med harmonisyn tenderar att vilja undvika konflikter. Konflikter är någonting negativt som orsakas av bråkmakare och bör elimineras.

Personer med konfliktsyn anser att konflikter är oundvikliga och någonting helt naturligt mellan människor. Konflikter ska hanteras så tidigt som möjligt och är ofta berikande.

Hur gärna personer med harmonisyn än vill undvika konflikter så leder harmonisyn ofta till konflikt. Medan konfliktsyn ofta leder till harmoni.
 

"Det du koncentrerar dig på växer. Koncentrerar du dig på svårigheterna och problemen med konflikter växer de – koncentrerar du dig på nyttan och möjligheterna växer de."


Din syn på konflikter beror säkert på flera faktorer: tidigare erfarenheter av konflikter, kulturen du kommer från eller arbetar i, det organisatoriska sammanhanget eller till och med könsnormer. För att bättre förstå ditt egna beteende i konfliktsituationer kan det finnas ett värde i att titta tillbaka på din historia. Hur har det du upplevt präglat din syn på konflikter?

lösa konflikt på jobbet.jpg

I detta inlägg kommer vi inte att gå in på olika typer av konflikter, utan fokuserar istället på beteendestilar i konfliktsituationer. Här följer 5 vanliga stilar. Vilken använder du mest? 

Konfliktstil: Konkurrens
Innebär att vara pådrivande, icke samarbetande, att driva sin egen linje på bekostnad av andra, att utgå från sina egna behov i första hand.

Ett konkurrerande beteende är bra, ibland nödvändigt när:
* det krävs snabba beslut vid svåra problem
* impopulära åtgärder, krissituationer
* motparten är starkt konkurrerande

Den som ofta uppvisar ett konkurrerande beteende riskerar att:
* folk omkring blir rädda, uppgivna eller passiva
* andra inte känner sig delaktiga
* få svårt att släppa kontrollen, delegera
* skapa ett för tufft klimat där svaghet inte är tillåten och det gäller att hålla masken

Konfliktstil: Anpassning
Innebär att anpassa sig till andras behov och förneka eller dölja sina egna, att följa en annans linje.

Att kunna anpassa sig är bra, ibland nödvändigt när:
* stämningen är viktigast
* det är mycket viktigare för den andre
* det handlar om att bygga upp ett förtroende på lång sikt
* den andres linje är den riktiga (dvs kunna ge sig när man har fel)

Den som oftast anpassar sig riskerar att:
* uppfattas som färglös och oengagerad
* anklagas för att vara "velig", inte ta ställning
* bli otillfredsställd själv, vilket föder aggression och frustration
* börja "ta betalt" i form av skuldbeläggande, bitterhet, martyrskap

Konfliktstil: Undvikande
Innebär att inta ta itu med konflikten på något sätt, att inte tillgodose varken egna eller andras behov, att inte bry sig om, att dra sig tillbaka eller skjuta upp.

Att kunna undvika konflikter är bra, ibland nödvändigt när:
* problemet inte är viktigt (inte ta krig på allt)
* skadorna med en öppen konflikt är för stora
* motparten har all makt
* känslorna behöver svalna först
* någon annan bör ta itu med det

Den som oftast undviker konflikter riskerar att:
* det skapas undergrupper, klickar
* stämningen blir oengagerad
* relationer och kommunikation blir ytliga
* samordning blir lidande

Konfliktstil: Kompromiss
Innebär att mötas på halva vägen, ta hänsyn till både egna och andras behov, hitta lösningar som är acceptabla för båda parter.

Att kompromissa är bra, ibland nödvändigt när:
* målet är inte alltför viktigt och inte värt besväret
* båda parter är lika starka
* det behövs en tillfällig lösning på ett svårt problem
* det krävs snabba beslut vid tidspress
* det behövs en reträttväg vid riska att "förlora allt"

Den som oftast söker en kompromisslösning riskerar att:
* taktik tar överhanden
* klimatet blir köpslående
* det ursprungliga målet försvinner
* helheten går förlorad

Konfliktstil: Samverkan
Innebär att vara pådrivande och samarbetande, att grundligt bearbeta ett problem för att tillgodose allas intressen.

Att samverka är bra, ibland nödvändigt när:
* det är viktigt att alla är delaktiga i ett beslut
* målet också är att lära sig, att förstå
* allas engagemang är en förutsättning
* negativa känslor stör eller hindrar samarbete

Det som oftast inriktar sig på samverkan fullt ut riskerar att:
* det går åt för mycket tid
* beslut blir oklara, luddiga, för att passa alla
* trötta ut sig själv och andra
* få höra klagomål på mycket "tjafs" och önskemål om en fast hand och klara linjer.

Kom ihåg att vi alltid kan situationsanpassa vårt beteende och ändra våra konfliktstilar. Målet är att lösa konflikter, inte att döma andras stilar. Använd dig av det du vet om din egen och andras konfliktstilar för att navigera situationer som uppstår omtänksamt och noga.