Case: Skåne Nordost

Kristianstads kommun och Skåne Nordost

Där ledarskapet syns och synas

En stor kommun är en turbulent arbetsplats. Många viljor ska samsas. Politiska mål ska uppfyllas. Alltid med ledarskapet under ständig offentlig bevakning.

Nu och i framtiden

6.500 medarbetare ställer höga krav på sina 250 ledare. Vårt uppdrag är att olja maskineriet med hjälp av designad ledarutveckling, där målen uppfylls och arbetsglädjen ökar.

För stunden och för framtiden.

Designad utveckling

Ledarutvecklingen är en ständigt pågående process, där en stor del av våra specialiteter kommer till användning.

I samråd med uppdragsgivaren designas program för såväl enskilda ledare som grupper. Allt för att uppfylla såväl organisationens som de personliga målen.

CaseLina ÖstmanComment