Case: Awapatent

Ledarstöd i grupp med chefer från olika verksamheter
Awapatent har genom Trusts aktivitet, Ledarstöd i grupp sk.”trillingcoaching”, utvecklat ledare i sin organisation. I gruppen har chefer från olika verksamheter och med olika uppdrag både i den offentliga och privata sektorn träffats vid 6 tillfällen för att arbeta med sitt ledarskap.

Metodik
Metodiken vi har använt i ledarstödet är coaching med reflekterande team.

Effekt på flera plan
Cheferna har utvecklat sin kommunikativa förmåga, ökat sin medvetenhet om sitt personliga ledarskap och hur de ska öka sin genomslagskraft i den egna organisationen. Gruppen har också utvecklat ett kunskapsutbyte och ett nätverkande som har fortsatt även efter att aktiviteten avslutades.