Case: Hässleholms kommun

Hållbart ledarskap

Att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap är en av arbetsgivarens viktigaste framgångsfaktorer. Att leda medarbetare är ett stort och engagerat ansvar. Speciellt i en utsatt verksamhet där chefer och medarbetare är ständigt under lupp. Att hantera människors vardag och att förena empati med myndighetsutövning ställer stora krav.

Handledning har gett effekt

Socialförvaltningen i Hässleholm har under drygt två års tid erbjudit sina enhetschefer tillgång till handledning i samarbete med Trust. Ett samarbete som gett effekt i ett mer tydligt, handlingskraftigt och modigt ledarskap. Att göra av egen kraft och med stöd av det nätverk som utvecklas när cheferna genom handledningen öppnat upp för både sina utmaningar och för sina positiva erfarenheter av ledarskapet