Case: Consafe Logistics

Consafe Logistics är en av Europas ledande leverantörer av Supply Chain IT som skapar konkurrensfördelar för leveranskedjeberoende företag världen över.

Vårt uppdrag

Trust fick i uppdrag att via executive search rekrytera en Sales Executive till organisationen.

Kraftig tillväxt och många förändringar

Utmaningen var att hitta rätt person med rätt kompetens och på rätt nivå i ett företag som haft en kraftig tillväxt med många förändringar.

Gott samarbete inom flera områden

Genom ett nära samarbete och en god förståelse för förändringar i omvärlden och vår uppdragsgivares behov har vi fått möjligheten att utveckla ett gott samarbete över tiden såväl inom ledarutveckling och rekrytering.

ROI

Eftersom vi fått möjlighet att rekrytera och utveckla ledare och nyckelpersoner i organisationen kan vi göra skillnad i en organisation som växer och som har behov av en nära samarbetspartner.