Case: Stockholms Stad

Stockholm stad och utbildningsförvaltningen har vi haft förmånen att arbeta med under flera år.

Second opinion

Vi utvärderar deras ledare och chefer genom assessment och olika insatser.

Genom de utvärderingar och mätningar som gjorts är kvalitén hög och det har visat sig att utvärderingarna har haft en hög hit rate genom åren.

Vi har fått förmånen att säkerställa de rekryteringar som genomförts genom att utveckla ledarna i individuella insatser som i grupp.

Underlag till utveckling och stöd

Genom denna process kan vi utveckla och ge stöd åt chefer och ledare att snabbare hantera sina uppdrag.

De leder i sin tur till bättre ledarskap bättre lärare och i slutändan en högre måluppfyllelse för eleverna.

Att göra skillnad, det är så vi lyckas tillsammans!

CaseLina ÖstmanComment