Case: Axis Communications

Ledande teknikutvecklare fick strategisk marknadsförare

Axis Communications driver utvecklingen av digital videoövervakning. För att befästa och utveckla en marknadsledande position behövdes en ny chef inom marknadsavdelningen.

Vass kravprofil

Ett företag i stark utveckling krävde en vaken och kreativ marknadsavdelning. Med en ny chef som snabbt såg sin roll, både som teamledare och strategiskt bollplank direkt under marknadsdirektören.

Charlotte lyfte marknadsavdelningen

Noggrann kravprofil, executiv search och personliga test ledde fram till Charlotte Löffler Ivarsson. Som bevisat sin lämplighet genom att på kort tid lyfta avdelningen till önskad nivå.

CaseLina ÖstmanComment