Case: Region Kronoberg

Coachande förhållningssättet

Trust har i samarbete med Region Kronoberg (tidigare Landstinget) genomfört ett coachingprogram med 20 deltagare på olika nivåer och från olika centrums verksamheter. Deltagarna har träffats under 2 heldagar och vid 6 tillfällen i mindre grupper om 5 personer i varje grupp under perioden maj 2014 – januari 2015. Syftet med programmet har varit att utveckla cheferna i det coachande förhållningssättet, utveckla sin kommunikativa genomslagskraft och att använda reflektion som ett verktyg i ledarskapet.

Utgångspunkt i den egna verkligenheten

När gruppen träffats har vi arbetat med aktuella frågeställningar i ledarskapet och verksamheten och därmed har programmet byggts på chefernas egen verklighet.  Efter en aktivitet har deltagarna haft konkreta handlingar och verktyg som kan omsättas i vardagen. Deltagarna har ökat sin medvetenhet om egna resurser och ansvarsförhållanden i relation till sina medarbetare. Att lyssna är en framgångsfaktor som bidrar till utveckling.

Sagt av en deltagare

”Stort tack för att jag fick äran att deltaga i detta program, är bland det bästa jag varit med om.”

Tony Söderena, Avdelningschef Byggprojekt, Säkerhet och Konst | RGS Fastigheter

CaseLina ÖstmanComment