Case: Helsingborg Stad

Vem kan rodda en arena?

Helsingborgs Arena är en av landets modernaste. En jättesatsning på såväl idrott som konserter och andra stora evenemang. Det kommunägda bolag som äger arenan sökte en VD med förmåga att utveckla verksamheten och sätta varumärket högt på sverigekartan.

Blanka papper

Arenan är en levande plats för aktiva moderna människor. Och en VDn måste fungera i både rampljuset och den grå vardagen. Att forma en kravprofil var en utmaning, med blanka papper som utgångsläge. Och med många människors åsikter och förväntningar att tillgodose.

Professionell samsyn

När alla var överens om kraven och egenskaperna hos den person man sökte vidtog Executive Search, understödd av annonsering. Mattias Lindell tillsattes som VD och Helsingborgs Arena går från framgång till framgång.