Case: Doro

Seniorer och ungdom med gemensamma mål

Doro är marknadsledare med prisbelönta mobiler för seniorer. Produkterna säljs i mer än 30 länder på fem kontinenter.

Företagets framgång bygger på unikt samarbete i team av erfarna seniorer och kreativ ungdom.

#1: Svetsa samman grupperna

Teamutveckling är en fråga om att bygga förståelse. Både för enskilda människor och gemensamma målsättningar.

Trust designade ett utvecklingsprogram med både ledare och team i centrum.

Lönsamt fokus

Teamets målsättningar blev tydliga. Enskilda medlemmar förstod varandras roller och blev medvetna om sin egen betydelse. Teamarbetet fick fokus.

#2: Rekrytera en Försäljningschef till Danmark

Den danska marknaden behövde en person som ensam kunde driva och utveckla försäljningen från ett hemmakontor. Detta i ett skede med krav på tillväxt under pågående lågkonjunktur.

Nya kunder direkt

God analys och research gav träff direkt. Martin Rudi anställdes och presterade omgående två nya kunder.

#3 Rekrytera en fransktalande Finanschef

Trust fick i uppdrag att rekrytera en finanschef till Doro Frankrike med placering i Lund och med krav att kunna flytande franska och komma ifrån Frankrike.

Headhunting gav resultat

En tuff profil med många erfarenheter att ta hänsyn till. Headhunting genomfördes som ledde till att vi fann en fransyska som varit bosatt i Sverige några år och som hade den efterfrågade kompetensen.