Case: Dina Försäkringar

In i hetluften – direkt

Dina Försäkringar består av ett 30-tal lokala bolag. Styrkan i varumärket bygger på gemensamma värderingar mellan bolag, styrelse och ledningsgrupp.

I ett läge med många utmaningar och förändringar behövdes en ny vd – en branschkunnig ledare som kunde agera direkt, utan längre inkörning.

Omgående resultat

Gunilla Svensson tillträdde oktober 2010. Förändringarna genomfördes snabbare än någon vågat hoppas – med utpräglad samsyn mellan alla berörda parter.

Fortsatt förtroende

Samarbete med Trust fortsätter med individuellt ledarstöd till vd, individuella insatser till medarbetare, ledningsgruppsutveckling och rekryteringar.

CaseLina ÖstmanComment